Amstrad Schneider CPC 6128 Sinclair ZX 81 Atari Portfolio Amstrad NC 100
Nazwa ZX Spectrum 48k
Producent Sinclair (Wielka Brytania)
Rok produkcji czerwiec 1982
 
CPU Z80A (3.5 MHz) [Zilog]
Układy dodatkowe ULA
RAM 16 kB lub 48 kB)
ROM 16 kB (BASIC i OS)
Porty we/wy szyna rozszerzająca, Mic, Ear, RF OUT
Wbudowane media   -
Zasilanie zewnętrzny zasilacz (9V DC, 1.4 A)
Wymiary/waga 23 x 14,4 x 3 cm / 550g
 
System operacyjny   -
Jezyk programowania Sinclair BASIC
Tryb tekstowy 32 x 24
Tryb graficzny 256 x 192 (8 kolorów)
Dźwięki 1 kanał / 10 oktaw
 
Cena €149.36


Zapraszam do zapoznania się ze zdjęciami Sinclair ZX Spectrum.